HÁZIREND

TÁJÉKOZTATÁS

A kivitelező részéről az uszoda területén még vannak olyan munkák, amelyeket nem tudunk üzemidőn kívülre koordinálni! A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

HÁZIREND

 

A GYARMATI DEZSŐ USZODASZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK FŐBB SZABÁLYAI:

 • Az uszodát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe
 • Az uszoda elsősorban az úszó-és vízilabda sport fejlesztését valamint a lakossági úszást hivatott elősegíteni.
  Sportesemények rendezése esetén az 50 méteres és 33 méteres medencék csak korlátozva állnak rendelkezésre, amelyről a közönséget a pénztárnál és a honlapunkon tájékoztatjuk: ww.gydu.hu.
  A tanmedencét csak szervezett és felügyelt úszásoktatásban részesülők vehetik igénybe.
 • Az uszoda vezetőjének és az uszoda dolgozóinak alapvető feladata a versenyzők és a lakosság kulturált és szakszerű kiszolgálása, illetve az egészségügyi-, balesetvédelmi-, személyi-, tulajdonvédelmi-előírások érvényesítése.

NYITVA TARTÁS (ÜZEMIDŐ), JEGYKIADÁS

 • Az uszoda nyitva tartásáról (üzemidő) és a medencék beosztásáról a vendégek az előcsarnokban elhelyezett információs táblákról, a pénztárban dolgozó
  munkatársaktól, valamint az uszoda honlapjáról ( www.gydu.hu ) tájékozódhatnak.
  Az üzemidőt az uszoda vezetősége indokolt esetben (műszaki hiba, vízhiány stb.) megváltoztathatja. A vendégek emiatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.

KAMERARENDSZER, BIZTONSÁG

 • Az uszoda egyes területei elektronikus megfigyelőrendszerrel vannak ellátva, ennek
  tényére az uszoda vezetősége táblákkal hívja fel a vendégek figyelmét. A belépő megvásárlásával az uszoda vendége tudomásul veszi az elektronikus megfigyelőrendszer tényét.
 • Az uszoda területén engedély nélkül fotózni, forgatni, felvételeket készíteni tilos, erre engedélyt az uszoda vezetősége adhat.

BELÉPTETÉS, KARÓRA ÉS KÁRTYA HASZNÁLAT

 • A vendégek csak a nyitvatartási idő alatt tartózkodhatnak a létesítményben.
 • A vendégek a belépőjegy vagy a bérlet megvásárlásával, illetve az uszoda igénybevételével elfogadják a Házirend rendelkezéseit.
 • Az uszodába érvényes jegy vagy bérlet nélkül nem szabad belépni. Jegyet, illetve – bérletet a belépés előtt a jegypénztárban lehet megváltani, valamint csak arra a
  szolgáltatásra érvényes, amelyre váltották.
 • Belépőként proxy karóra vagy plasztikkártya szolgál.
 • A karóra/karszalag viselése kötelező! Az uszoda alkalmazottai a létesítményben
  történő tartózkodás ideje alatt ellenőrzésre jogosultak.
 • A sportolók részére kiadott sportolói belépő átruházása tilos. Ennek megszegőjétől az uszoda vezetése megvonhatja a sportolói kedvezményt.
 • A megvásárolt éves bérletek és a névre szóló belépő kártyák átruházása tilos.
 • A bérletek meghatározott napig érvényesek. A 2 órás/ napi belépők, kombinált jegyek csak a váltás napján érvényesek. Ha a vendég az uszoda területét elhagyja, csak új belépő megváltása esetén léphet ismét be, kivételt képeznek a kombinált jegyek.
 • Csoportos belépés esetén a pénztárban a csoport adatait (csoportkísérő neve, létszáma, csoport létszáma) az uszoda rögzíti. A csoportkísérők az általuk behozott csoportok tagjaiért felügyelettel és felelősséggel tartoznak.
 • Az uszoda üzemeltetőnek joga van megtagadni a belépést, ha a vendége nem felel meg a házirend előírásainak, vagy ha az uszoda valamelyik része vagy berendezése használaton kívül van (pl. felújítás, javítás miatt) és meg kell akadályozni a jogosulatlanok hozzáférését, odajutását.

USZODA ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELE, MEDENCEHASZNÁLAT

 • Az uszodai rend és az uszodai szabályok betartásáért a szolgálatban lévő, és az adott medencékhez beosztott úszómester felelős, akiknek elsődleges feladatai a balesetek megelőzése és az elsősegélynyújtás. (Ez irányú tevékenységüket az udvariasság, határozottság és segítőkészség szellemében kötelesek végezni.)
 • Az úszómesterek útmutatásait mindenkinek (sportolók, edzők, lakosság) kötelező betartani.
 • A medencék használata előtt a zuhanyzók használata kötelező. Az uszodában úszósapka és fürdőruha használata kötelező. Az uszoda egész területén papucs, vagy lábvédő, lábzsák használata kötelező (a kísérő vendégek, látogatók számára is).
 • Az uszoda medencéit és medencetereit a zárórát megelőzően 30 perccel a vendégeknek el kell hagyniuk, erre az uszodamester figyelmeztetést tehet a vendég részére, pénztárzárás a mindenkori zárást megelőzően 1 órával történik.
 • Az 1,35 méter mélységnél mélyebb víz mélyvíznek minősül, ezeket a medencéket csak úszni tudók, vagy szervezett és felügyelt úszásoktatásban részesülők vehetik igénybe.
 • A mélyvizes medencékbe úszást segítő eszközzel (úszógumi, karúszó) sem lehet bemenni.
 • Az úszómester akár az úszástudás hiánya, hiányossága, vagy egyébként a jelen házirend bármely előírásainak megszegése miatt jogosult a vendéget a medence elhagyására kötelezni. Ez esetben a vendég a belépőjegy vagy a bérlet árát nem kapja vissza. Úszástudás hiányosságaiból eredő balesetekért az uszoda üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 • 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket. A gyermekeket kísérő szülők, megbízott felnőttek, csoportkísérők, valamint az oktatók, edzők felelősséggel tartoznak az általuk felügyelt személyek testi épségéért és viselkedéséért. Várandós kismamák a medencék és az uszoda szolgáltatásainak igénybevétele előtt kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát.
 •  Tilos a medencékben a hagyományos fürdőruhákon kívüli öltözet (pl. zsebes térd alatti hosszúságú nadrágok, bermudák, búvárruhák, pólók stb.) Ettől eltérni csak speciális foglalkozásokon, edzéseken lehet.
 • Tilos a pályaválasztó kötelekre ráülni, ráugrani, azokat rongálni.
 • Tilos a medencetérben, a medencékben étkezni, a vizet szennyezni, hangoskodni, vízbe ugrálni, a medencékben balesetet okozó módon viselkedni (pl. egymás víz alá nyomása, levegővétel nélküli merüléseket oktató nélkül végezni stb.). Oldalról ugrálni szigorúan tilos.
 • Nem szabad a medencetérbe, a medencékbe törékeny tárgyat (pl. üvegpoharat, üveget, stb.) vagy egyéb bármely sérülést, balesetet okozó tárgyat bevinni.
 • Labdázni csak a szervezett események (pl. nyári táborok), vízilabda edzések és mérkőzések alatt szabad, egyéb esetben az uszoda egész területén tilos.
 • Az uszoda területén szaladgálni tilos.
 • A vendégek kötelesek a közegészségügyi és higiéniai szabályokat betartani. A vendégek kötelesek a rendre és a tisztaságra ügyelni.
 • Az uszodába kizárólag az uszoda látogatáshoz szükséges, továbbá a napi életvitelhez általánosságban elfogadott tárgyak hozhatók be.
 • A közfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (az uszoda vendégei) egészségének és testi épségének védelme érdekében az uszodát nem látogathatja:
  • a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő személy,
  • a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő személy,
  • ittas személy,
  • a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy
 •  Tilos a medencevizeket vagy az épületet bepiszkítani, tilos a medencékben szappannal és egyéb mosakodószerrel mosakodni. A nyári időszakban a napvédő tejek, krémek, olajok használata során alapos zuhanyzást követően vegye igénybe a medencéinket.
 • Az a látogató, aki bizonyítható módon a medencék vízminőségét olyan mértékben szennyezi, melyből az üzemeltetőnek anyagi hátránya származik (pl.: vízcsere), teljes felelősséggel tartozik. Nem szobatiszta gyermek vagy inkontinencia problémával rendelkező felnőtt a vízben csak tökéletes zárást biztosító pelenkában tartózkodhat.
 • Dohányozni kizárólag csak a jogszabályokban kijelölt helyen lehet.
 • Étkezni kizárólag a büfében és az előcsarnokban lehet.
 • Tilos közrendet sértő, mások nyugalmát zavaró módon viselkedni.
 • Közerkölcsöt sértő magatartás szabálysértési eljárást von maga után.
 • Az uszoda területére petárdát, ütő-vágó-, szúró, illetve egyéb támadó eszközöket bevinni tilos.
 • Az uszoda területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve – nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.
 • Az uszoda berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartással okozott kárt az üzemeltető a károkozóval megtérítteti.

ÖLTÖZŐK

 • Az öltözőszekrények kizárólag ruházat elhelyezésére alkalmasak és használhatóak. Az öltözőszekrényekben és az uszoda egész területén elhelyezett tárgyakért (értéktárgyak, ékszerek, órák, kulcsok, telefonok, számítástechnikai eszközök, igazolványok, iratok, pénz, bankkártya stb.) és az ezek eltűnése folytán beálló járulékos károkért az uszoda üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 • A sportolók, illetve a lakosság az öltözőket önkiszolgáló rendszerben használják, a belépő karórával tudják a kabinszekrényeket zárni/csukni, amelyet távozáskor a be-/és kiléptető kapu elnyel, vagy a pénztárosnak kell visszavinni.
 • Az óra/kártya elvesztése esetében azt, az uszoda alkalmazottja (úszómester, takarító) felé jelezni kell, aki jegyzőkönyv felvétele után az öltözőszekrényt kinyitja. Elvesztés esetén igazolni szükséges a szekrény jogosult használatát (igazolvány szekrényben, telefon a szekrényben stb.)
 • Tilos az uszoda öltözőiben, pihenőiben szemetelni, másokat zavaró módon viselkedni.
 • Hulladékot vagy szemetet az erre a célra felállított hulladékgyűjtő edényekbe kell elhelyezni

 

TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE

 • Az uszoda helyiségében és területén talált tárgyakat az úszómesternél vagy a pénztárnál kell leadni, amelyeket fél évig megőrzünk. A talált tárgyak nyilvántartásba kerülnek, majd igazolás után   jogos tulajdonosa átveheti. A kiadás előtt meg kell kérni a vendéget, hogy az elveszített tárgyakról ismertető jegyeket felsoroljon.

VÁSÁRLÓK KÖNYVE, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 •  A Vásárlók Könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. Az uszoda üzemeltetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg annak alapján 30 napon belül intézkedni.
 • A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozót, úszómestert kell hívni.
 • Súlyosabb sérülés, baleset esetén mentőt vagy orvost kell hívni. Az uszodának elsősegélynyújtó helyisége van. Az elsősegélynyújtók részére felszerelt és folyamatosan feltöltött mentőláda áll rendelkezésre, valamint az uszoda területén defibrillátor is elhelyezésre került.
 • A vendéget ért sérülést, balesetet, káresetet, az uszoda üzemnaplójába illetve elsősegélynaplójába be kell vezetni.
 • Az uszoda előtt, mellett elhelyezett kerékpárokért és gépjárművekért az uszoda nem vállal felelősséget. Eltűnésük folytán beálló járulékos károkért az uszoda üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 • A házirend betartása az uszoda területén levő bármely vendégre és bent tartózkodó személyre nézve kötelező. A házirend betartatásáért az üzemeltető alkalmazottai felelősek. Aki a házirendet nem tartja be, megsérti vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi az uszoda területéről kitiltható, ellene hatósági személy (rendőrség) hívható.
  Amennyiben anyagi kárt is okozott, a kár vele megtéríthető, a kiutasítás után meghatározott időre az uszoda későbbi használatától kitiltható.
 • A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy írásban az uszodaüzemeltetőjének megtenni vagy a Vásárlók könyvébe írásban bejegyezni, amelyet a bejegyzést követően eltávolítunk a GDPR elvárásainak megfelelően. A bejegyzést az uszoda vezetője érdemben köteles vizsgálni és az intézkedésről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül tájékoztatni. A vendég panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat.

Kérjük a vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék az uszoda kulturált és rendeltetésszerű használatát!

2019.szeptember 16.

Uszodavezetőség

Kapcsolat

Gyarmati Dezső Uszoda 
1029 Budapest Máriaremetei út 224.
+36 1 607 8645
uszoda@gydu.hu

uszodavezető: Drávucz Rita
úszásoktatás-vezető: Risztov Éva
vízilabdaoktatás-vezető: Kovács István

sport- és oktatásszervező:
Kiss Cecília Rita
kiss.cecilia@masodikkeruletsport.hu

Üzemeltető: 
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.