HÁZIREND

TÁJÉKOZTATÁS

A kivitelező részéről az uszoda területén még folyamatban vannak olyan munkák, amelyeket nem tudunk üzemidőn kívülre koordinálni. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

 

A GYARMATI DEZSŐ USZODA HÁZIRENDJE

 

I. Általános rendelkezések

A Gyarmati Dezső Uszoda (a továbbiakban: Uszoda) Házirendjét az Uszoda üzemeltetője által elfogadott, valamint az illetékes hatóságok által jóváhagyott uszodai üzemeltetési szabályok, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, illetve a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18) NM rendelet szabályai határozzák meg.

A vendégek, az uszoda területére való belépéssel, illetve a belépőjegy vagy a bérlet megvásárlásával, elfogadják a Házirend rendelkezéseit.

 

II. A szolgáltatások szabályai

A. Nyitvatartás

Az Uszoda egész évben folyamatosan üzemel (kivétel a karbantartási-, rendezvény/versenynapok és az egyes ünnepnapok).

Az Uszoda nyitvatartásáról (üzemidő) és a medencék beosztásáról a vendégek az előcsarnokban elhelyezett információs táblákról, a pénztárban dolgozó
munkatársaktól, valamint az Uszoda honlapjáról (www.gydu.hu)  tájékozódhatnak.

 

Nyitvatartási rend:

 • Hétköznap: 6:00 – 21:00 között
 • Szombat, vasárnap és ünnepnap: 8:00 – 20-:00 között 

Az Uszoda nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni. Az Uszoda vezetője – az üzemeltető jóváhagyásával – indokolt esetben megváltoztathatja az Uszoda nyitvatartási rendjét! A vendégek emiatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.

A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen és egyéb módon azonnal közölni kell, az üzemen kívüli területeket le kell keríteni és felügyelettel kell ellátni annak érdekében, hogy oda vendég ne juthasson.

 

B. Jegykiadás

 • Pénztár:
  • nyitás: nyitvatartás kezdetekor,
  • zárás: az Uszoda napi zárórája előtt 1 órával,
 • Az uszodai szolgáltatások árai a pénztáraknál kifüggesztve találhatók.
 • Jegyvisszaváltás nincs, a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
 • ÁFÁ-s számla igényt vásárlás előtt jelezni kell.
 • Az időkorlátos belépőjegyek kezdőidőpontját az első belépés időpontjától kell számítani.
 • A bérletek névre szólnak, így azok felhasználása csak azon személy számára lehetséges, akinek a nevére az adott bérlet szól. Ennek megszegőjétől az uszoda vezetése megvonhatja a bérlet további használatát.
 • A lejárt bérleteket nem áll módunkban meghosszabbítani. Kérjük kedves vendégeinket, hogy a bérletük érvényességi időtartama alatt vegyék igénybe a létesítmény megváltott szolgáltatásait.
 • A belépőjegyként a beléptető proxy karóra szolgál, amelyet a pénztárnál vehet át a jegy váltásakor, illetve a bérlet bemutatásakor.
 • A karóra viselése kötelező! Az Uszoda alkalmazottai a létesítményben történő tartózkodás ideje alatt a karóra illetve a pénztári blokk ellenőrzésére jogosultak.
 • A szolgáltatások jegyzék szerinti ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért az Uszoda dolgozója a vendégtől az uszodai szolgáltatás díjain felül semmiféle juttatást nem követelhet és semmilyen céllal (pl. jegyváltás, megőrzés) nem fogadhat el.
 • A wellness (jakuzzi és szauna) kiegészítő jegy csak érvényes lakossági bérlettel rendelkezők vagy napjegy egyidejű vásárlásával lehetséges. Önmagában wellness kiegészítő jegy nem vásárolható.

 

C. Be- és kiléptetési típusok

 • Belépéskor a vendégek a jegy vásárlását követően a jegyüknek megfelelő öltözőbe (koedukált/csoportos/fitnesz) érkeznek. Az uszodai öltözőkhöz a forgóvillákon át kell haladni.
 • Az uszodai használat után kilépéskor a forgóvilláknál a résbe történő helyezéssel kell leadni a proxy karórákat, a fitneszterem használói távozáskor a pénztárnál tudják leadni a proxy karórát.
 • Iskolai/csoportos belépés esetén a kísérő közreműködik a beléptetésben és ő kezeli a részére kiadott csoportos öltöző kulcsát. Csoportos belépés esetén a pénztárban a csoport adatait (csoportkísérő neve, létszáma, csoport létszáma) az uszoda rögzíti. A csoportkísérők az általuk behozott csoportok tagjaiért felügyelettel és felelősséggel tartoznak. A csoportok kísérő tanárai, illetve vezetői a csoportos öltözők kulcsait megérkezéskor átveszik, majd távozás előtt átadják az Uszoda képviselőjének, aki ellenőrzi az öltözőkben található berendezési és felszerelési tárgyak épségét. Kérjük, hogy az oktatás/edzés ideje alatt zárják be az öltözőt, mert az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk! Kérjük a csoportokat, hogy a részükre kijelölt öltözőben öltözzenek, valamint ügyeljenek a házirend betartatására. Felróható okokból történő károkozásért a csoportvezető felel.
 • A tagdíjas versenybelépő, valamint a lakossági bérletek megváltásakor névre szóló mágneskártya kerül kiadásra, ennek elvesztése esetén 3000 forint megfizetésére kötelezett a vendég. A kártyán lévő alkalmakat csak akkor áll módunkban feltölteni az új kártyára, ha a számítógépes rendszerünk alapján pontosan ellenőrizni tudjuk az elvesztett kártya információit.
 • A kísérőjegy (öltöztetőjegy) használata a belépéshez kötelező, melyet a pénztárnál lehet megváltani. Az öltözőn keresztül csak papucsban, lábzsákban lehet a medencetér felé elkísérni a gyermeket. A kísérőjegy csak a gyermekek átöltöztetéséhez használható, medencehasználatra nem jogosít fel.

 

D. Az Uszodában található medencék adatai

Beltéri nagymedence (versenymedence) adatai:

 • Méret: 51,5 * 25 m
 • A medence térfogata: 2832,5 m3
 • Vízfelület: 1250 m2
 • Vízmélysége: 2,2 m
 • Vízhőfoka: 26-27 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 250 fő tartózkodhat.

Tanmedence adatai:

 • Méret: 20 * 10 m
 • A medence térfogata: 176 m3
 • Vízfelület: 200 m2
 • Vízmélysége: 0,8 és 1,2 m
 • Vízhőfoka: 30-32 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 70 fő tartózkodhat.

Kültéri (úszó) medence adatai:

 • Méret: 33,33 * 21 m
 • A medence térfogata: 1400 m3
 • Vízfelület: 700 m2
 • Vízmélysége: 2,0 m
 • Vízhőfoka: 26-27 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 140 fő tartózkodhat.

Jakuzzi medence adatai:

 • Méret (átmérő): 283 cm
 • A medence térfogata: 2 m3
 • Vízfelület: 2 m2
 • Vízmélysége: 90 cm
 • Vízhőfoka: 34-36 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 8 fő tartózkodhat.

 

E. Az Uszoda igénybevételének általános szabályai

 • Az Uszoda elsősorban az úszó-és vízilabda sport fejlesztését, valamint a lakossági úszást hivatott elősegíteni.
 • Az Uszodát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az Uszodába történő belépéssel a vendég nyilatkozik, hogy nincs tudomása olyan egészségügyi problémáról, amely az Uszoda használatát korlátozná vagy kizárná. Az Uszoda semmilyen felelősséget nem vállal azon károkért, amelyek a vendéget az egészségügyi állapotára vonatkozó valótlan nyilatkozatával okozati összefüggésben érik.
 • Az Uszoda lehetőséget nyújt a kényelmesebb és költséghatékonyabb iskolai úszásra, az úszás- és vízilabda oktatásra, valamint az aktív pihenésre a lakosság számára.
 • A medencék időnként csak korlátozva állnak rendelkezésre a tanfolyamok, edzések és versenyek miatt. Erről a közönséget a pénztárnál, facebook oldalunkon és a honlapunkon (gydu.hu) tájékoztatjuk.
 • Az Uszoda vezetőjének és az Uszoda dolgozóinak alapvető feladata a versenyzők és a lakosság kulturált és szakszerű kiszolgálása, illetve az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi és tulajdonvédelmi előírások érvényesítése. 
 • Az Uszodában csak érvényes belépő megváltásával lehet tartózkodni. Amennyiben ennek ellenőrzésére kerül sor, a vendég köteles azt bemutatni. Igazolásra a karóra, illetve a pénztári blokk szolgál. Abban az esetben, ha hiteles dokumentumot bemutatni nem képes, mellyel bizonyítani tudja benntartózkodásának jogosságát, a vendég köteles az Uszodát azonnal elhagyni.
 • Érvényes bérlettel, jeggyel rendelkező vendégeink az Uszoda szolgáltatásait azok rendelkezésre állásának függvényében vehetik igénybe.
 • A tanmedencét csak az Uszoda alkalmazásában álló oktatók által szervezett és felügyelt úszásoktatásban részesülők vehetik igénybe! 
 • Az uszoda egész területén, beleértve a medencéket, csak az uszoda alkalmazásában álló oktatók, edzők és dolgozók által szervezett és felügyelt edzések és úszásoktatások tarthatóak. Külsős ember az uszoda egész területén nem tarthat semmilyen oktatást, edzést, még akkor sem, ha a belépőjegyét megvásárolta.
 • Az Uszoda üzemeltetőjének joga van megtagadni a belépést, ha a vendége nem felel meg a Házirend előírásainak, vagy ha az uszoda valamelyik része vagy berendezése használaton kívül van (pl. felújítás, javítás miatt) és meg kell akadályozni a jogosulatlanok hozzáférését, odajutását.

Az uszodát nem látogathatja, azon személy:

 • aki görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozásokkal járó betegségekben szenved,
 • aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll,
 • akinek nyílt vagy kötött seb van a testén,
 • aki lázas, fertőző gyomor-, bélrendszeri és fertőző (tökéletesen záródó tapasszal nem rendelkező, nyitott felületű) bőrbetegségekben szenved,
 • aki cselekvőképtelen és nincs cselekvőképes kísérője
 • aki szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével, hangoskodásával zavarja,
 • aki az uszodát nem rendeltetésszerűen használja
 • akit az uszoda vezetése a létesítmény használatától eltiltott.

A szaunát továbbá nem látogathatja:

 • akinek orvosa ezt egészségügyi okok miatt nem javasolja, ennek be nem tartásából keletkezett bárminemű egészégügyi károsodás, esetlegesen bekövetkezett halálért az uszoda semminemű felelősséget nem vállal. A szaunát mindenki saját felelőségére használja.

TILOS:

   • az öltözőkben, a folyósokon, a zuhanyzókban és a szabadtéri területeken a szemetelés,
   • az uszoda teljes területén dohányozni (kivéve az erre a célra kijelölt területeken),
   • az öltözőkben, valamint az uszodatérben étkezni (ez kizárólag a büfében és az előcsarnokban engedélyezett),
   • a jakuzziban vagy a szaunában és annak előterében szeszesital, kábítószer, étel fogyasztása tilos, valamint a dohányzás sem megengedett,
   • a szaunában papucs, vagy más lábbeli használata tilos, felhívjuk figyelmüket, hogy a szaunában a padlózat erősen nedves lehet, ezért fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt,
   • a szaunában ékszereket, fém alkatrésszel rendelkező órát és szemüveget viselni, mivel égési sérüléseket okozhat
   • a 14 éven aluli gyermekek számára a szauna használata tilos, a 14 év feletti gyermekek szülő, illetve felnőtt kísérete és állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a szaunát,
   • a vendégek a szaunában, nem önthetnek semmilyen folyadékot, vegyi anyagot, szauna olajat vagy akár illóolajat a kályhára, illetve tilos akár szauna olajat is a szaunázónak magára locsolnia,
   • az öltözőkben, valamint az uszodatérben, szeszesitalt és kábítószert fogyasztani, dohányozni,
   • a közerkölcsöt, közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni
   • az uszoda közösségi tereiben átöltözni, gyermeket átöltöztetni,
   • az uszoda területén (beleértve az öltözőket, közlekedőket, zuhanyzókat stb.) szaladgálni,
   • a medencék és lelátó lépcsőit, lejáratait elfoglalni, vészkijáratokat eltorlaszolni
   • a medencéket, jakuzzit előfürdő (zuhany) használata nélkül igénybe venni,
   • a medencékben a többi vendég úszását zavarni, vagy zavaró segédeszközt használni,
   • medencékbe beugrani (kivéve oktatás/edzés), a medencékben ugrálni, fröcskölni, zajongani, valamint búvárfelszerelést használni, az uszoda területén labdázni és a közönséget zavaró játékot folytatni stb. (kivételt képeznek a tanfolyamokon való részvétel során alkalmazott eszközök),
   • fürdőruha, úszósapka nélkül vízben tartózkodni
   • a medencékben a hagyományos fürdőruhákon kívüli öltözet viselése (pl. zsebes térd alatti hosszúságú nadrágok, bermudák, búvárruhák, pólók stb.) Ettől eltérni csak speciális foglalkozásokon, edzéseken lehet,
   • az uszoda területére járművet behozni, (kivétel engedéllyel rendelkezők),
   • a medencetérbe és a világos burkolatú folyosókra utcai cipővel belépni, (kötelező papucs vagy lábzsák használata)
   • törékeny (üveg, porcelán, stb.) vagy sérülést okozó tárgyat a medencébe, jakuzziba vagy szaunába és környékére vinni,
   • az uszoda területére petárdát, ütő-vágó-, szúró-, illetve egyéb támadó eszközöket bevinni,
   • gumimatracot, felfújható úszógumit, karúszót, labdát vagy bármilyen játékot és csónakot a medencébe és jakuzziba vinni,
   • záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli uszodai dolgozónak az uszodában engedély nélkül tartózkodni,
   • az uszoda területére állatot bevinni (az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve),
   • a medencevizeket vagy az épületet bepiszkítani, a medencékben szappannal és egyéb mosakodószerrel mosakodni, borotválkozni,
   • az 50 méteres beltéri versenymedencében bárminemű úszást megkönnyítő segédeszköz használata, például: békatalp, deszka, tenyérellenállás (kivéve elasztomerből (szilikon) készült, tenyér nagyságának megfelelő méretű), búvárfelszerelés, stb.

  A nyári időszakban a napvédő tejek, krémek, olajok használata során alapos zuhanyzást követően vegye igénybe a medencéinket.

  Jelen Házirendben fentebb felsorolt tilalmak megszegése esetén, illetve a medencék fentebb felsorolt eseteken kívüli bárminemű beszennyezése miatt szükségessé váló vízcsere, illetve víztisztítás, fertőtlenítés költségeit a medencét beszennyező személy, illetve cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén, annak törvényes képviselője, illetve a köznevelési intézmények által szervezett úszásoktatás esetén a köznevelési intézmény kötelesek viselni. Az uszoda üzemeltetője fenntartja magának a jogot a jelen bekezdésben foglalt összegeken felül az üzemeltetőt esetlegesen ért és igazolható kár megtéríttetésére (pl.: az uszoda berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartással okozott kár stb.).

   

  Az uszoda vezetése fenntartja a jogot, hogy a többi vendég védelmében megtagadhatja a belépést bárki részére.

  Az uszoda egyes területei elektronikus megfigyelőrendszerrel vannak ellátva, ennek tényére az uszoda vezetősége táblákkal hívja fel a vendégek figyelmét. A belépő megvásárlásával az uszoda vendége tudomásul veszi az elektronikus megfigyelőrendszer működésének tényét.

  Az uszoda területén engedély nélkül fotózni, forgatni, felvételeket készíteni tilos!

   

  Az uszodai rend és az uszodai szabályok betartásáért a szolgálatban lévő, valamint az adott medencékhez beosztott úszómester felelős, akinek elsődleges feladata a balesetek megelőzése és az elsősegélynyújtás. Ez irányú tevékenységüket az udvariasság, határozottság és segítőkészség szellemében kötelesek végezni.

  Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei egészség-, munka-és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az uszoda dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek, sportolók és az uszoda dolgozói is kötelesek betartani.

   

  Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei egészség-, munka-és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az uszoda dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek, sportolók és az uszoda dolgozói is kötelesek betartani.

   

  A szolgálatban lévő úszómester az időjárási körülményekre való tekintettel jogosult a kültéri medencét kiüríteni és lezárni. A medencében a felszólítás után tovább tartózkodni még saját felelősségre sem lehet.

   

  Az úszómesterek útmutatásait mindenkinek (sportolók, edzők, lakosság) kötelező betartani!

  A vendégek kötelesek a közegészségügyi és higiéniai szabályokat betartani. A vendégek kötelesek a rendre és a tisztaságra ügyelni.

  Az uszodába kizárólag az uszoda látogatáshoz szükséges, továbbá a napi életvitelhez általánosságban elfogadott tárgyak hozhatók be.

  Az uszoda medenceterének igénybevétele fürdőruhában, fürdőpapucsban, a tan-és úszómedencék használata úszósapkában történhet. „Beach nadrág” és egyéb nem uszodai viselet a csúszás- és balesetveszély megelőzése érdekében tilos!

   

  A medencék megközelítésére kijelölt útvonalat – az uszodát használók biztonságát s az aktuális körülményeket szem előtt tartva- az üzemeltető határozza meg, s a változtatás jogát fenntartja.

  Sátorral fedett időszakban a kültéri 33-as medencét a tanmedence felől nyíló sátornyakon keresztül, zsilipajtón át lehet megközelíteni.

  Sátor nélküli időszakban a koedukált öltözők előtt lévő, sötétszürke folyósóról a szabadba nyíló ajtón keresztül lehet a kültéri medencéhez eljutni.

   

  Az uszoda medencéit kizárólag úszni tudó személyek vehetik igénybe. – Kivételt képeznek a II. Kerületi Sport és Szabadidősport NKft. úszóiskolája által szervezett és felügyelt úszásoktatás keretein belül úszni tanuló személyek.-

  Úszni tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket.

  Úszni tudó, 14 éven felüli gyermek felnőtt kíséret hiányában saját felelősségére veheti igénybe a fürdőmedencéket. Az életkorát érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánnyal köteles igazolni a jegy megváltásakor. A gyermekeket kísérő szülők, megbízott felnőttek, csoportkísérők, valamint az oktatók, edzők felelősséggel tartoznak az általuk felügyelt személyek testi épségéért és viselkedéséért.

  A 14 éven aluli gyermekek számára a szauna használata tilos, a 14 év feletti gyermekek szülő, illetve felnőtt kísérete és állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a szaunát.

  Várandós kismamák a medencék és az uszoda szolgáltatásainak igénybevétele előtt kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát.

  A 3 év alatti, illetve nem szobatiszta gyermek a medencéket nem látogathatja.

  A mélyvizes medencéket csak úszni tudók használhatják.

   A mélyvizes medencékbe úszást segítő eszközzel (úszógumi, karúszó) sem lehet bemenni.

  Az uszoda medencéit és medencetereit a zárórát megelőzően 30 perccel a vendégeknek el kell hagyniuk, erre az uszodamester figyelmeztetést tehet a vendégek részére.

  Az úszómester akár az úszástudás hiánya, hiányossága, vagy
  egyébként a jelen Házirend bármely előírásainak megszegése miatt jogosult a
  vendéget a medence elhagyására kötelezni. Ez esetben a vendég a belépőjegy vagy a bérlet árát nem kapja vissza. Úszástudás hiányosságaiból eredő balesetekért az uszoda üzemeltetője felelősséget nem vállal.

   

  F. Tanfolyamok

  • A verseny-, tan-, és kültéri úszómedencében egyéni úszásoktatást tartani tilos! Az úszásoktatás kizárólag az uszoda által foglalkoztatott edzők felügyelete, irányítása alatt történhet!
  • Előre lefoglalt (bérelt) vízfelületeket vendégeink a lefoglalás idejére nem vehetik igénybe.
  • Az úszás és vízilabda csoportokba történő beosztást az uszoda által foglalkoztatott szakmai vezetők és oktatói végzik egy szintfelmérő úszás keretein belül, ahol a gyermekeket a nekik megfelelő tudásszintű csoportba irányítják. Az egyes oktatások időpontjaival, időtartamával, árával, illetve minden egyéb információval kapcsolatban az oktatásszervezőknél, és a sportágak szakmai vezetőinél érdeklődhetnek, elérhetőségük megtalálható a www.gydu.hu honlapon az „oktatás” fül alatt, kérdésükkel forduljanak bizalommal dolgozóinkhoz.
  • Az oktatók, edzők felelősséggel tartoznak az általuk felügyelt személyek testi épségéért.
  • Az úszásoktatás ideje alatt a tanulók szülei, hozzátartozói, kísérői csak különösen indokolt, az úszásoktatás vezetőjével előre egyeztetett és általa engedélyezett esetben tartózkodhatnak az uszoda lelátóján, illetve az uszodatérben.

   

  III. Öltözők használata, értékmegőrző és talált tárgyak kezelése

  • Az uszoda vendégei részére egyéni kabinos öltözők, illetve nagyobb méretű családi kabinos öltözők állnak rendelkezésre, a délutáni úszásoktatás ideje alatt a csoportos öltözők belső ajtajait is nyitva tartjuk.
  • A szekrényeken kívül az öltözőkben padok, hajszárítók és vizes blokkok állnak rendelkezésre.
  • Tilos az uszoda öltözőiben, pihenőiben szemetelni, másokat zavaró módon viselkedni.
  • Az öltözőszekrények kizárólag ruhák elhelyezésére alkalmasak és használhatók.
  • A sportolók, illetve a lakosság az öltözőket önkiszolgáló rendszerben használják, a belépő karórával tudják a kabinszekrényeket zárni/nyitni, amelyet távozáskor a be-/és kiléptető kapu elnyel, vagy a pénztárosnak kell visszavinni.
  • Az óra elvesztése esetében azt, az uszoda alkalmazottja (úszómester, takarító) felé jelezni kell, aki jegyzőkönyv felvétele után az öltözőszekrényt kinyitja. Elvesztés esetén igazolni szükséges a szekrény jogosult használatát (igazolvány, telefon a szekrényben stb.) A proxyóra elvesztése, szándékos rongálása esetén az üzemeltető 3000.- forint megfizetését kéri megtéríteni.
  • Az uszoda előtt elhelyezett kerékpárokért, rollerekért, egyéb eszközökért és gépjárművekért az uszoda nem vállal felelősséget. Eltűnésük folytán beálló járulékos károkért az uszoda üzemeltetője nem vállal felelősséget.
  • Kérjük személyes tárgyakat sehol ne hagyjanak az öltözőkben/kabinokban. Az uszoda felelőssége az öltözőszekrényben és az uszoda területén őrizetlenül hagyott tárgyakra nem terjed ki, kizárólag a pénztárnál található értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget. Az uszoda felelőssége az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni.
  • Csomagot, táskát, hátizsákot, laptopot biztonsági okokból sajnos nem áll módunkban megőrzésre átvenni.
  • A vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni, melyről jegyzőkönyv kerül felvételre. Ezen bejelentés elmulasztása esetén az uszoda a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás kötelezettsége a vendégre hárul. A létesítmény elhagyását követően reklamációnak helye nincsen.
  • Az uszoda helyiségében és területén a vendégek és az uszoda dolgozói által talált tárgyakat a pénztárban kell leadni, amelyeket az uszoda 3 hónapig őriz.

   

  IV. Elsősegélynyújtás, Vásárlók Könyve

  • A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra az úszómestereknek kell rendelkezésre állniuk és indokolt esetben haladéktalanul értesíteni a megfelelő szolgálatokat (mentők, rendőrség, létesítményigazgatóság stb.) Az uszodának elsősegélynyújtó helyisége van. Az elsősegélynyújtók, úszómesterek részére felszerelt és folyamatosan feltöltött mentőláda áll rendelkezésre, valamint az uszoda területén defibrillátor is elhelyezésre került.

   

  • A vendéget ért sérülést, balesetet, káresetet, az uszoda üzemnaplójába, illetve elsősegély naplóba kell vezetni, a jegyzőkönyvek az orvosi szobában és a pénztárban is rendelkezésre állnak.

   

  • A Vásárlók Könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. Az uszoda üzemeltetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg annak alapján 30 napon belül intézkedni.

   

  • A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy írásban az uszoda üzemeltetőjének megtenni, vagy a Vásárlók Könyvébe írásban bejegyezni, amelyet a bejegyzést követően eltávolítunk a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) elvárásainak megfelelően. A bejegyzést az uszoda vezetője érdemben köteles vizsgálni és az intézkedésről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül tájékoztatni. A vendég panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat.

   

  V. Kereskedelmi, vendéglátó ipari és egyéb szolgáltatóipari tevékenység

  Az uszodában a kereskedelmi, vendéglátó ipari és egyéb szolgáltatóipari tevékenységet kizárólag az uszodával szerződéses jogviszonyban álló személyek végezhetik.

   

  VI. Kamera Rendszer, Biztonság

  Az uszoda területei elektronikus megfigyelőrendszerrel vannak ellátva, ennek tényére az uszoda vezetősége táblákkal hívja fel a vendégek figyelmét. A belépő megvásárlásával az uszoda vendége tudomásul veszi az elektronikus megfigyelőrendszer tényét. Az uszoda területén engedély nélkül fotózni, forgatni, felvételeket készíteni tilos, erre engedélyt az uszoda vezetősége adhat.

   

  VII. Parkoló

  • A parkoló az uszoda magánterülete, így a Házirend – parkolóra vonatkoztatható – részei itt is érvényesek.
  • Az uszoda őrzés nélküli parkolója vendégei részére -nyitvatartási időben- ingyenes parkolást biztosít ott tartózkodásuk idejére, a szabad férőhelyek függvényében.
  • A parkolóban történt károkért, lopásért az uszoda nem vállal felelősséget!
  • A parkolóban a kihelyezett irányjelző táblák szerint kell közlekedni. A parkolóban KRESZ szabályai érvényesek.
  • A parkolóban kamerarendszer működik. Személyes adataikat, a kamerafelvételeket bizalmasan kezeljük. Az uszodában alkalmazott adatkezeléssel, adatrögzítéssel kapcsolatban a pénztárunknál, illetve a www.gydu.hu honlapunkon a „Házirend” fül alatt lévő Adatkezelési és Kamerarendszer tájékoztatóból informálódhatnak.
  • Közvetlenül az uszoda főbejárata előtt 4 db mozgássérült parkoló van. Ezeket kizárólag az erre jogosultak vehetik igénybe a mozgássérült kártya jól látható módon történő kihelyezésével.
  • A parkoló Áchim András utca felőli bejáratától jobbra elhelyezkedő, sorompóval lezárható része az uszoda dolgozói, illetve VIP vendégei számára van fenntartva. Parkoláshoz kérjük ezt a területet ne használják.
  • Az épület bal oldalában elhelyezkedő, nagyobb parkolóhelyek buszok részére vannak fenntartva.

   

  TILOS

  • A parkoló területén üzletszerű tevékenység folytatása! Vásárokat, egyéb rendezvényeket tartani csak az Uszodával történt előzetes megállapodást követően lehetséges.
  • Gépkocsi és egyéb tárgyak tárolására az uszoda parkolóját használni.
  • A forgalmat akadályozó módon parkolni.
  • Más gépkocsiban, illetve a parkoló tartozékában történő károkozás esetén jelzés nélkül elhagyni a területet. Károkozás esetén kérjük fáradjon a pénztárhoz!
  • Nem parkolási céllal használni. Tilos például gyorsulási verseny rendezése, a parkoló motoros akadály- vagy ügyességipályaként való használata.
  • Kreszpályaként, autóvezetési gyakorlási céllal való használata.
  • A parkolóban nyitvatartási időn kívül parkolni. Nyitvatartási időn túl a parkolóban hagyott gépjármű tulajdonosa ellen az uszodának jogában áll hatósági eljárást indítani.

   

  VIII. Záró rendelkezés

  Aki a Házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi, és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően a biztonsági szolgálat az uszoda területéről kivezetheti, vagy hatósági közreműködéssel kivezettetheti.

  Az uszoda Házirendjét megsértő személy az uszoda terültéről kitiltható!

  Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék az uszoda kulturált és rendeltetésszerű használatát!

   

   

  Kelt.: Budapest, 2024.05.13

  Kapcsolat

  Gyarmati Dezső Uszoda 
  1029 Budapest Máriaremetei út 224.
  +36 1 607 8645
  uszoda@gydu.hu

  Üzemeltető: 
  II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

  www.masodikkeruletsport.hu