HÁZIREND

TÁJÉKOZTATÁS

A kivitelező részéről az uszoda területén még vannak olyan munkák, amelyeket nem tudunk üzemidőn kívülre koordinálni! A kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

HÁZIREND

 

 1. Általános rendelkezések

 

A Gyarmati Dezső Uszoda (a továbbiakban: az uszoda) Házirendjét az uszoda üzemeltetője által elfogadott, valamint az illetékes hatóságok által jóváhagyott uszodai üzemeltetési szabályok, továbbá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, illetve a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18) NM rendelet szabályai határozzák meg.

 

A vendégek az uszoda területére való belépéssel, illetve igénybevételével elfogadják a Házirend rendelkezéseit.

 

 1. A szolgáltatások szabályai

 

 1. Nyitvatartás

 

Általános nyitvatartási rend

 

 • Hétköznap: 6:00 – 21:30 között
 • Szombat, vasárnap és ünnepnap: 7:30 – 21:00 között

 

Az uszoda nyitvatartási rendjét az uszoda vezetője – az üzemeltető jóváhagyásával – indokolt esetben megváltoztathatja! A vendégek emiatt kártérítésre nem tarthatnak igényt. Eltérő nyitvatartásról a vendégeinket tájékoztatjuk.

 

 1. Jegykiadás

 

 • Pénztár:
  • nyitás: nyitvatartás kezdetekor,
  • zárás: az uszoda napi zárórája előtt 1 órával,

 

 • Az uszodában csak érvényes belépő megváltásával lehet tartózkodni.

 

 • Belépőjegyként a beléptető proxy karóra szolgál, amely a pénztárnál vehető át a jegy váltásakor, illetve a bérlet bemutatásakor.

 

 • A proxy karóra viselése kötelező! Az uszoda alkalmazottai a létesítményben történő tartózkodás ideje alatt ennek ellenőrzésére jogosultak. Amennyiben a vendég nem képes a hiteles dokumentumot, proxy karórát bemutatni, mellyel bizonyítani tudja benntartózkodásának jogosságát, a vendég köteles az uszodát azonnal elhagyni.
 • Jegyvisszaváltás nincs, a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
 • A névre szóló bérletek nem ruházhatók át, ennek megszegőjétől az uszoda vezetése a bérlet további használatát megvonja.
 • A lejárt bérleteket nem áll módunkban meghosszabbítani.

 

 • Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:
  • Kerület Kártya tulajdonosok
  • gyermek (3-14 éves korig) diákjeggyel
  • diák (függetlenül az életkortól, de a jogosultságot érvényesített magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal igazolni szükséges)
  • nyugdíjas (mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja)

 

 1. Be- és kiléptetés

 

 • Belépéskor a vendégek a jegy vásárlását követően a jegyüknek megfelelő öltözőbe (koedukált/csoportos/fitnesz) mehetnek.

 

 • Az uszodai használat forgóvillán keresztül közelíthető meg, a sportolás után kilépéskor a forgóvillánál a résbe történő helyezéssel kell leadni a proxy karórákat, letétes jegy esetén, valamint a fitneszterem vendégei távozáskor a pénztárnál kell leadják a proxy karórát.

 

 • Iskolai/csoportos belépés esetén a kísérő közreműködik a beléptetésben, ő kezeli az öltöző kulcsát, és ügyel a házirend betartatására. A pénztárban a csoport adatait (csoportkísérő neve, létszáma, csoport létszáma) az uszoda rögzíti. Az oktatás/edzés ideje alatt a kijelölt öltözőt kell használni, amelyet zárni kell, az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk! Felróható okokból történő szándékos károkozásért a csoportvezető felel.
 • A tagdíjas versenybelépő, valamint a lakossági bérletek megváltásakor névre szóló mágneskártyát állítunk ki, amelynek elvesztése esetén 3000 forint megfizetésére kötelezett a vendég. A kártyán lévő alkalmakat csak akkor áll módunkban feltölteni az új megvásárolt kártyára, ha a számítógépes rendszerünk alapján pontosan ellenőrizhetőek az elvesztett kártya információi.
 • Kombinált futó- és úszójegy esetén 1000 forint letéti díj megfizetése kötelező. A proxyóra átöltözés után egyszeri kilépésre, majd újbóli belépésre jogosít fel. A letéti díj a második, végső kilépésnél, a proxyóra pénztárnál történő visszaadása után jár vissza.
 • A kísérőjegy (öltöztetőjegy) használata a gyermek átöltözeteséhez használható, medencehasználatra nem jogosít fel, a gyermek kíséretéhez ennek megváltása kötelező.
 • Az uszoda vezetése fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, a többi vendég védelmében megtagadhatja a belépést bárki részére indokolás nélkül.
 1. Az uszodában található medencék adatai

 

Beltéri nagymedence (versenymedence) adatai:

 • Méret: 51,5 * 25 m
 • A medence térfogata: 2832,5 m3
 • Vízfelület: 1250 m2
 • Vízmélysége: 2,2 m
 • Vízhőfoka: 26-27 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 250 fő tartózkodhat.

 

Tanmedence adatai:

 • Méret: 20 * 10 m
 • A medence térfogata: 176 m3
 • Vízfelület: 200 m2
 • Vízmélysége: 0,8 és 1,2 m
 • Vízhőfoka: 30-32 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 70 fő tartózkodhat.

 

Kültéri (úszó) medence adatai:

 • Méret: 33,33 * 21 m
 • A medence térfogata: 1400 m3
 • Vízfelület: 700 m2

 

 • Vízmélysége: 2,0 m
 • Vízhőfoka: 26-27 °C
 • Medence terhelhetősége: a medencében egyidejűleg 140 fő tartózkodhat.

 

 1. Az uszoda igénybevételének általános szabályai

 

 • Kérjük, legyenek különös tekintettel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Kérjük, fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 • Az uszoda elsősorban az úszó-és vízilabda sport fejlesztését, valamint a lakossági úszást hivatott elősegíteni.
 • Az uszodát és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 • A vendégek kötelesek a közegészségügyi és higiéniai szabályokat betartani, a medencehasználat előtt a zuhanyt használni, az uszoda területén rendre és a tisztaságra ügyelni.
 • Az uszoda medenceterének igénybevétele fürdőruhában, papucsban, a medencék használata úszósapkában történhet, „beach nadrág” és egyéb nem uszodai viselet a csúszás- és balesetveszély megelőzése érdekében tilos!
 • A medencék időnként csak korlátozva állnak rendelkezésre a tanfolyamok, edzések és versenyek miatt. Erről a közönséget a pénztárnál és a honlapunkon (gydu.hu) tájékoztatjuk.
 • A medencéket 3 év alatti, illetve nem szobatiszta gyermek nem látogathatja!
 • A 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket. A gyermekeket kísérő szülők, megbízott felnőttek, csoportkísérők felelősséggel tartoznak az általuk felügyelt személyek testi épségéért és viselkedéséért.
 • A tanmedencét csak az uszoda alkalmazásában álló oktatók által szervezett és felügyelt úszásoktatásban részesülők vehetik igénybe!
 • A mélyvizes medencéket csak a biztonságosan úszni tudók használhatják!
 • Várandós kismamák a medencék és az uszoda szolgáltatásainak igénybevétele előtt kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát.
 • A nyári időszakban a napvédő tejek, krémek, olajok használata során csak alapos zuhanyzást követően lehet igénybe venni a medencéinket!
 • Felhevült testtel beugrani vagy tartósan a víz alatt úszni (kivéve oktatás, edzés) tilos!
 • Az uszoda üzemeltetőjének joga van megtagadni a belépést, gátolni a szabad közlekedést, ha a vendég nem felel meg a Házirend előírásainak, vagy ha az uszoda valamelyik része vagy berendezése használaton kívül van (pl. felújítás, javítás miatt) és meg kell akadályozni a jogosulatlanok hozzáférését, odajutását.

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján az alábbi személyek az uszodát nem látogathatják, illetve az uszodától el kell tanácsolni: 

 • aki lázas, fertőző gyomor-, bélrendszeri és fertőző (tökéletesen záródó tapasszal nem rendelkező, nyitott felületű) bőrbetegségekben szenved,
 • aki görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozásokkal járó betegségekben szenved,
 • aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll,
 • akinek nyílt vagy kötött seb van a testén,
 • aki korlátozott cselekvőképességű, ha felügyelet nélkül van,
 • aki szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével, hangoskodásával zavarja,
 • akit az uszoda vezetése a létesítmény használatától eltiltott.

Az alább felsorolt tevékenységeket elkövető személyek felszólítás után, amennyiben a tevékenységet nem fejezik be, kötelesek elhagyni az uszodát: 

TILOS

 

 • az uszoda területén étkezni (kivéve előcsarnok és büfé), szemetelni, dohányozni, szeszesitalt fogyasztani,
 • közerkölcsöt, közrendet sértő, mások nyugalmát zavaró módon viselkedni, szaladgálni,
 • a medencék és lelátó lépcsőit, lejáratait elfoglalni, vészkijáratokat eltorlaszolni,
 • a medencékbe beugrani, labdázni (kivéve oktatás/edzés), valamint a többi vendég úszását zavarni, vagy zavaró segédeszközt, gumimatracot, felfújható úszógumit, karúszót használni,
 • a medencevizeket vagy az épületet bepiszkítani, a medencékben szappannal és egyéb mosakodószerrel mosakodni, borotválkozni,
 • az uszoda zárt területére járművet behozni,
 • a medencébe és környékére törékeny vagy sérülést okozó tárgyat vinni,
 • az uszoda területére petárdát, ütő-vágó-, szúró-, illetve egyéb támadó eszközt bevinni,
 • az uszoda területére állatot vinni (kivéve az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát),
 • záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli uszodai dolgozónak az uszodában engedély nélkül tartózkodni.

A medencék bárminemű beszennyezése miatt szükségessé váló vízcsere, illetve víztisztítás, fertőtlenítés költségeit a medencét beszennyező személy, illetve cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén, annak törvényes képviselője, illetve a köznevelési intézmények által szervezett úszásoktatás során a köznevelési intézmények kötelesek viselni.

A medence tisztításának költsége 200.000, – Ft. 

Az uszoda üzemeltetője fenntartja magának a jogot a fenti bekezdésben foglalt összegen túl az üzemeltetőt esetlegesen ért és igazolható kár, pl.: az uszoda berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartással okozott kár, park növényzetében, parkolóban okozott kár stb. megtéríttetésére. 

Az uszodai rend és az uszodai szabályok betartásáért a szolgálatban lévő, valamint az adott medencékhez beosztott úszómester felelős. A vendégek kötelesek a személyzet és az úszómester utasításait maradéktalanul betartani. 

Az úszómester az úszástudás hiányossága, vagy a jelen Házirend bármely előírásainak megszegése miatt jogosult a vendéget a medence elhagyására kötelezni. Ez esetben a vendég a belépőjegy vagy a bérlet árát nem kapja vissza. Az úszástudás hiányosságaiból eredő balesetekért az uszoda üzemeltetője felelősséget nem vállal. 

Az úszómester az időjárási körülményekre való tekintettel jogosult a kültéri medencét kiüríteni és lezárni. A medencében a felszólítás után tovább tartózkodni még saját felelősségre sem lehet! 

A vészhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek, sportolók és az uszoda dolgozói is kötelesek betartani. 

Az uszoda medencéit és medencetereit a zárórát megelőzően 30 perccel a vendégeknek el kell hagyniuk.

 

 1. Tanfolyamok, edzések

 

 • A verseny-, tan-, és kültéri úszómedencében egyénileg szervezett úszásoktatást tartani tilos! Az úszásoktatás kizárólag az uszoda által foglalkoztatott edzők felügyelete, irányítása alatt történhet!
 • Előre lefoglalt -bérelt- vízfelületeket vendégeink a lefoglalás idejére nem vehetik igénybe.
 • Az úszás és vízilabda csoportokba történő beosztást az uszoda által foglalkoztatott szakmai vezetők és oktatói végzik. Az egyes oktatások időpontjaival, időtartamával, árával, illetve minden egyéb információval kapcsolatban az oktatásszervezőknél, és a sportágak szakmai vezetőinél érdeklődhetnek, elérhetőségük megtalálható a www.gydu.hu honlapon.
 • Az oktatók, edzők felelősséggel tartoznak az általuk felügyelt személyek testi épségéért.
 • Az oktatások és az edzések ideje alatt a gyermekek szülei, hozzátartozói, kísérői csak különösen indokolt, a sportág szakmai vezetőjével előre egyeztetett és általa engedélyezett esetben tartózkodhatnak az uszoda lelátóján, illetve az uszodatérben.

 

 • Öltözők használata, értékmegőrző és talált tárgyak kezelése

 

 • Az uszoda területén az úszni vágyó nagyközönség részére koedukált öltöző biztosított egyéni/családos kabinokkal. Az uszodába kizárólag az uszoda
 • látogatáshoz szükséges, továbbá a napi életvitelhez általánosságban elfogadott tárgyak hozhatók be.
 • A kabinok, öltözőszekrények önkiszolgáló rendszerben használhatók, a szekrényeket a belépő karórával lehet zárni/nyitni. Az öltözőszekrények bezártságáról a vendégnek meg kell győződnie.
 • Tilos az uszoda öltözőiben szemetelni, étkezni, másokat zavaró módon viselkedni!
 • A belépésnél kapott karóraóra elvesztése esetén az uszoda alkalmazottjainak jelezni kell az elvesztés tényét. A proxyóra elvesztése, szándékos rongálása esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összege egységesen 3000.- forint. Elvesztés esetén igazolni kell a szekrény jogosult használatát.
 • Személyes tárgyakat az öltözőkben/kabinokban ne hagyjanak! Az öltözőszekrényben és az uszoda területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséért az uszoda nem vállal felelősséget.
 • Az uszoda felelőssége az értékmegőrzőben hagyott tárgyak közül csak olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint magukkal szoktak vinni.
 • Csomagot, táskát, hátizsákot, laptopot biztonsági okokból nem áll módunkban megőrzésre átvenni.
 • Az uszoda előtt elhelyezett kerékpárok, rollerek, egyéb közlekedési eszközök, valamint gépjárművek állapotáért, eltűnésük folytán beálló járulékos károkért az uszoda üzemeltetője nem vállal felelősséget.
 • A vendég az esetleges kárt haladéktalanul köteles bejelenteni, melyről jegyzőkönyv kerül felvételre. Ezen bejelentés elmulasztása esetén az uszoda a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás kötelezettsége a vendégre hárul. A létesítmény elhagyását követően reklamációnak helye nincsen.
 • Az uszoda területén talált tárgyakat a pénztárban kell leadni, ezeket az uszoda 3 hónapig őrzi.

 

 1. Elsősegélynyújtás, Vásárlók Könyve

 

 • Az uszodában az elsősegélynyújtó helyiség a versenymedencénél található. Az elsősegélynyújtók, úszómesterek részére mentőláda áll rendelkezésre, valamint az uszoda területén defibrillátor is elhelyezésre került, amely ugyanitt található (50 méteres versenymedence büfé felőli oldala).
 • A vendéget ért sérülésről, balesetről baleseti jegyzőkönyv készül.
 • A Vásárlók Könyve a pénztárnál található. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy írásban az uszoda üzemeltetőjének megtenni, vagy a Vásárlók Könyvébe írásban bejegyezni, amely bejegyzést a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) elvárásainak megfelelően kezel.

 

 1. Kereskedelmi, vendéglátóipari és egyéb szolgáltatóipari tevékenység

 

Az uszodában a kereskedelmi, vendéglátóipari és egyéb szolgáltatóipari tevékenységet végzése Tilos! Ezeket csak az üzemeltető cég végezheti.

 

 1. Kamera Rendszer, Biztonság

 

Az uszoda területei elektronikus megfigyelőrendszerrel vannak ellátva. Az uszoda területére történő belépéssel az uszoda vendége tudomásul veszi az elektronikus megfigyelőrendszer tényét. Az uszoda területén engedély nélkül fotózni, forgatni, felvételeket készíteni tilos, erre engedélyt az uszoda vezetősége adhat.

 

 • Parkoló

 

 • A parkoló az uszoda magánterülete, így a Házirend – parkolóra vonatkoztatható – részei itt is érvényesek.
 • Az uszoda őrzés nélküli parkolója vendégei részére – nyitvatartási időben – ingyenes parkolást biztosít uszodai tartózkodásuk idejére.
 • A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, kerékpárokért, az azokban bekövetkezett károkért, lopásért az uszoda nem vállal felelősséget!
 • A parkolóban a kihelyezett irányjelző táblák szerint kell közlekedni. A parkolóban KRESZ szabályai érvényesek.
 • A parkolóban kamerarendszer működik. Személyes adataikat, a kamerafelvételeket bizalmasan kezeljük. Az uszodában alkalmazott adatkezeléssel, adatrögzítéssel kapcsolatban a pénztárunknál, illetve a www.gydu.hu honlapunkon a „Házirend” fül alatt lévő Adatkezelési és Kamerarendszer tájékoztatóból informálódhatnak.
 • Közvetlenül az uszoda főbejárata előtt 4 db mozgássérült parkoló van. Ezeket kizárólag az erre jogosultak vehetik igénybe a mozgássérült kártya jól látható módon történő kihelyezésével.
 • A parkoló Áchim András utca felőli bejáratától jobbra elhelyezkedő, sorompóval lezárható része az uszoda dolgozói, illetve VIP vendégei számára van fenntartva. Parkoláshoz ezt a területet ne használják!
 • Az épület bal oldalában elhelyezkedő, nagyobb parkolóhelyek buszok részére vannak fenntartva.

 

TILOS

 

 • a parkoló területén üzletszerű tevékenység folytatása! Vásárokat, egyéb rendezvényeket tartani csak az uszodával történt előzetes megállapodást követően lehetséges,
 • gépkocsi és egyéb tárgyak tárolása az uszoda parkolójában,
 • a forgalmat akadályozó módon parkolni,
 • más gépkocsiban, illetve a parkoló tartozékaiban történő károkozás esetén jelzés nélkül elhagyni a területet. Károkozás esetén az esetet jelentse a pénztárnál!

 

Záró rendelkezés

 

Aki a Házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi, és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően a biztonsági szolgálat az uszoda területéről kivezetheti, vagy hatósági közreműködéssel kivezettetheti.

KIEGÉSZÍTŐ HÁZIREND

Nemzeti népegészségügyi központ járványügyi szabályozása alapján

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány megelőzése érdekében a következő
szabályok betartása az uszoda egész területén a kötelező:

 • kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató vendégek látogathatják a létesítményt
 • kötelező a személyes higiéne betartása, gyakori alapos szappanos kézmosás vagy
 • kézfertőtlenítés
 • kerülni kell a felesleges közvetlen testkontaktust és kérjük a 1,5-2 méteres védőtávolság betartását
 • a védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben
 • szigorúan be kell tartani a köhögés és tüsszetés etikett szabályait (papír zsebkendő használata és azonnali kidobása) 

Az uszoda Házirendjét megsértő személy az uszoda terültéről kitiltható! 

Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék az uszoda kulturált és rendeltetésszerű használatát! 

 Budapest, 2020 január 27.

 

 

Becsey Péter                                                  Egressy István

ügyvezető                                                       létesítményvezető

 

 

Üzemeltető: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

Kapcsolat

Gyarmati Dezső Uszoda 
1029 Budapest Máriaremetei út 224.
+36 1 607 8645
uszoda@gydu.hu

Üzemeltető: 
II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.